Àrea Fiscal-Comptable i Mercantil

  • Constitució de societats.
  • Comptabilitats.
  • Declaracions de Renda.
  • Declaracions d’impost de societats.
  • Declaracions d’impost de successions.
  • Declaracions d’IVA.
  • Obligacions tributàries de grans empreses.
  • Assessorament d'Inspeccions tributàries.
  • Assessorament financer i bancari