Àrea Jurídica

 • Dret civil.
 • Dret immobiliari.
 • Dret de família.
 • Dret successori.
 • Dret mercantil.
 • Dret administratiu.
 • Dret tributari.
 • Dret laboral.
 • Dret penal mercantil, laboral i mediambiental.
 • Entitats sense finalitat de lucre, Associacions culturals i empresarials.
 • Compliance per a empreses.