Àrea Laboral

  • Altes i baixes d’empresa i treballadors.
  • Contractacions.
  • Nòmines.
  • Cotització Seguretat Social.
  • Conciliacions laborals.
  • Assessorament d’Inspeccions laborals.
  • Estrangeria.
  • Borsa de treball.